• Joey Vos's avatar
  Merge branch 'wip-rooster-multiview' into 'master' · b0eb7928
  Joey Vos authored
  rooster multiview (Fixes #26, #22, #24, #25)
  
  ### Fase 1:
  * [x] Datastructuur
  * [x] Render Methode moet op de nieuwe data-structuur aansluiten
  * [x] OO'ed class voor datastructuur
  
  ### Fase2:
  Implementatie van Worker/Pool/Threaded systeem via pThreads
  * [x] ~~#24 Cron base class & Lock file~~ __GESCHRAPT__ (Reden: Onnodig na implementatie van #25 via pThreads)
  * [x] #25 Cron Async Support (~~depends on #24~~)
   * [x] Worker / Pool / Threaded Implementatie
   * [x] \(Optionele\) Functie om de pool-grootte aan te geven
   * [x] Documentatie
  * [x] Threaded Logging (Needs a re-implementation in CronLogger)
   * [x] Caller __NIET__ Threaded->synchronized but the REAL caller
  
  ### Fase 3:
  Door een ~~bug~~ _feature_ in Xedule komen alle vakken die op het docenten én klassen rooster staan 2x op alle roosters, dit zorgt voor een 'Conflict' in de vakken, terwijl deze eigenlijk gedupliceerd zijn.
  * [x] Api Aanpassingen
   * [x] Aparte docenten cron-job
   * [x] Aparte docenten rooster-database
   * [x] Aparte tussen_docenten_* databases
   * [x] Her-Implementatie van de Klassen cron-job
  * [x] Base Rooster Cron job die met een variabele veranderd kan worden van klas-rooster naar docent-rooster (en misschien ook lokaal-rooster, ooit) (Depends on #24, #25)
  
  ### Fase 4:
  * [x] Front-end Styling
   * [x] nog even naar "OO'ed class voor datastructuur" kijken (Er zitten nog duplicaten in)
  * [x] Database.sql toevoegen
  
  See merge request !11
  b0eb7928
Name
Last commit
Last update
src Loading commit data...
.gitattributes Loading commit data...
.gitignore Loading commit data...
.gitlab-ci.yml Loading commit data...
.gitmodules Loading commit data...
.jshintignore Loading commit data...
Gruntfile.js Loading commit data...
README.md Loading commit data...
deps.bat Loading commit data...
package.json Loading commit data...
tail_logs.sh Loading commit data...